Упраўленне адукацыі Гомельскага гарвыканкама
Дзяржаўная ўстанова адукацыі
«Гімназія № 36 г. Гомеля імя І. Мележа»

246029, вул. Бр. Лізюковых, 16.

Тэл./факс: прыёмная 23-13-17  

Е-mail: bsg36@mail.gomel.byКарысныя спасылкі


Наш гонар
http://bsg36.gorodgomel.by/images/stories/-%20%20%20001.jpg

http://bsg36.gorodgomel.by/images/stories/-%20%20%20001.jpg

PreviousNext

Квітнейце пад крылом бусліным, мова, Радзіма, народ...ПЛАН РАБОТЫ

метадычнага аб’яднання выхавальнікаў

на 2019/2020 вучэбны год 

ТЭМА  метадычнага аб’яднання:

“ Павышэнне ўзроўню прафесійнай кампетэнтнасці выхавальнікаў праз засваенне найбольш рацыянальных метадаў і прыёмаў выхавання малодшых школьнікаў ”

МЭТА:

стварэнне ўмоў для рэалізацыі якасці выхавання праз павышэнне кампетэнтнасці  выхавальнікаў сродкамі метадычнай работы

ЗАДАЧЫ:

  1. Ствараць умовы для асобаснага і  прафесійнага росту выхавальнікаў.
  2. Працягваць работу па арганізацыі метадычнага суправаджэння прафесійнай  дзейнасці выхавальнікаў.
  3. Садзейнічаць павышэнню інфармацыйнай культуры выхавальнікаў, укараненню інфармацыйна-каммунікатыўных тэхналогій у практыку работы.
  4. Актывізаваць работу педагогаў метадычнага аб’яднання па стварэнню друкаваных публікацый у сродках массавай інфармацыі з мэтай павышэння іх прафесійнай кампетэнтнасці.

План правядзення пасяджэнняў метадычнага аб’яднання выхавальнікаў

Дата правядзення

Форма правя-дзення

Тэма пасяджэння, пытанні для абмеркавання

Адказны

1.
26.08.2019


інструктыўна-метадычная  нарада

Нарматыўна-прававое забеспячэнне дзейнасці груп падоўжанага дня ў 2019/2020 навучальным годзе

1. Аб выніках дзейнасці метадычнага аб'яднання за 2018/2019 навучальны год і асноўных напрамках, змесце і формах метадычнай работы ў 2019/2020 навучальным годpе

Акулава А.А.

2.Аб вывучэнні нарматыўна-прававога забеспячэн-ня выхаваўчага працэсу ў 2019/2020 навучаль-ным годзе.

Акулава А.А.

2.

06.11.2019

метадычная скарбонка

Фарміраванне маральна-духоўных каштоўнасцей  на аснове нацыянальнай культуры свайго народу

1.  Выхаваўчы патэнцыял народных традыцый у фарміраванні духоўна арыентаванай асобы.АкулаваА.А.

2.  Фарміраванне нацыянальнай самасвядомасці, грамадзянства і патрыятызму малодшых школь-нікаў метадамі этнапедагогікі.

Цімашэнка Ю.П.3.  Самакаштоўнасць беларускай народнай гульні як педагагічная з’ява.

Мішко М.М.


3.

26.12.2019

аукцыён ідэй

Развіццё творчых здольнасцей малодшых школьнікаў ва ўмовах групы падоўжанага дня

1.  Спецыфіка заняткаў па развіццю творчых здольнасцей малодшых школьнікаў у  ГПД.Матросава А.В.

2.  Вызначэнне эфектыўных метадычных прыёмаў.

Рэуцкая Н.В.


  1. Майстар-класы выхавальнікаў па розных відах дзейнасці

Выхавальнікі

4.

24.03.2020

стратэгічная сесія

Фарміраванне экалагічнай культуры ў дзяцей малодшага школьнага ўзросту ў групе падоўжанага дня

1.  Арганізацыя экалагічных гульняў у групе падоўжанага дня.


Клімянок Г.М.

2.  Методыка складання экалагічных казак.

Кулік Г. П.


5.

30.05.2020

метадычны дыялог


Рэфлексіўны аналіз педагагічнай дзейнасці выха-вальнікаў за 2019/2020 навучальны год. Планаванне работы на 2020/2021 навучальны год

1.  Аналіз работы МА выхавальнікаў за 2019/2020 навучальны год.

2.   Планаванне работы МА на 2020/2021 навучальны год.


Акулава А.А.
Кіраўнік метадынага аб’яднання                                     А.А.Акулава

 
Министерство образования республики Беларусь adu Академия последипломного образования Гомельский городской исполнительный комитет Гомельский областной институт развития образования Белорусский Государственный Университет Транспорта Отдел образования, спорта и туризма Гомельского горисполкома Управление образования Гомельского облисполкома Могилевский институт МВД Республики Беларусь


Создание и продвижение сайтов