Упраўленне адукацыі Гомельскага гарвыканкама
Дзяржаўная ўстанова адукацыі
«Гімназія № 36 г. Гомеля імя І. Мележа»

246029, вул. Бр. Лізюковых, 16.

Тэл./факс: прыёмная 23-13-17  

Е-mail: bsg36@mail.gomel.by


Карысныя спасылкі
Віншуем з перамогай
Наш гонар
PreviousNext

Квітнейце пад крылом бусліным, мова, Радзіма, народ...

Што такое ЛАК? Лагічныя апорныя канспекты (ЛАК) - гэта кампактнае графічнае адлюстраванне асноўнага навучальнага матэрыялу лекцыі з указаннем лагічнай структуры ў працэсе выкладання яго настаўнікам. Матэрыял, выразна аформлены ў выглядзе апорнага канспекта, запамінаецца лепш і дапускае больш шырокія магчымасці пераносу яго на новыя сітуацыі, чым сума тых жа фактараў, пададзеных не сістэмна.Прызначэнне Лок заключаецца ў наступным: стварыць у вучняў дакладнае, нагляднае ўяўленне аб навучальным матэрыяле ў цэлым як аб сістэме ведаў; дапамагчы разабрацца ў яго структуры; вылучыць галоўнае, істотнае ў выкладаў матэрыяле; паказаць ўзаемасувязі паміж асобнымі кампанентамі зместу лекцыі; дапамагчы навучэнцам запомніць асноўны матэрыял . У Лок паказваюцца наступныя элементы зместу лекцыі: галоўныя паняцці і іх асноўныя прыкметы; прычынна-следчыя сувязі; агульныя рысы характарызавальных аб'ектаў; напрамкі развіцця, якіх або працэсаў; самыя яркія факты, якія характарызуюць эканоміка-геаграфічныя аб'екты, з'явы ці працэсы. Падрыхтоўка лагічных апорных канспектаў настаўнікам ўключае канструяванне схемы, што паказвае логіка-паняційны структуру зместу лекцыі, г.зн. сістэму асноўных тэарэтычных ведаў, і самыя значныя і цікавыя факты.Асноўныя патрабаванні да ЛАК - лаканічнасць, структурная, кампактнасць, размяшчэння навучальнага матэрыялу, прастата малюнка і даступнасць для разумення; вылучэнне асноўнага матэрыялу колерам, велічынёй знакаў; слоўная форма адлюстравання навучальнага матэрыялу з выкарыстаннем скарачэнняў, графікаў, дыяграм, стралок, знакаў.Калі мы хочам навучыць дзяцей самастойна складаць апорныя канспекты, неабходна правесці адмысловы ўрок, мэта якога - пазнаёміць вучняў з паняццем «апорны канспект», з рознымі формамі яго запісу.Апорны канспект з'яўляецца другасным тэкстам, так як у ім у кароткай форме перадаюцца асноўныя звесткі тэксту зыходнага. Пры гэтым могуць выкарыстоўвацца скарачэння, розныя знакі, сімвалы, графічныя вылучэнні. Часта апорны канспект ўяўляе сабой малюнак або схему, часам табліцу. Псіхолагі адзначаюць, што пераўтварэнне вучнем інфармацыі, пераклад яе ў іншую, больш наглядную форму (у малюнак, схему, табліцу) спрыяе лепшаму разуменню і засваенню ведаў. Таму важна, каб у дзяцей выпрацавалася ўменне складаць апорныя канспекты ў розных формах і густ да такой працы. Апорны канспект складаецца настаўнікам для вучняў (каб дзеці засвоілі прадстаўленую ў ім інфармацыю) ці дзецьмі (тады настаўнік ацэніць, наколькі яны зразумелі прачытаны або пачуты зыходны тэкст) або сумеснымі намаганнямі настаўніка і дзяцей у дыялогу (для стварэння атмасферы пошуку, маленькага адкрыцця).Настаўнік будуе Лок ў працэсе выкладання лекцыі на дошцы каляровымі крэйдамі або з дапамогай камплекта загадзя падрыхтаваных транспарантаў. Вучні ж прызвычайваюцца да паралельны конспектированию пачутага матэрыялу. У гэтым выпадку працуюць усе органы пачуццяў і мысленне. Адбываецца не толькі ўспрыманне, але і асэнсаванне. У заключнай частцы лекцыі на аснове такога канспекта ідзе кароткае паўтарэнне і абагульненне ключавога матэрыялу. Прадугледжваецца і самастойнае дадатак ЛАКў працэсе хатняй прапрацоўкі канспекта лекцыі і тэксту падручніка.

ЛАК "Харчовая прамысловасць"   

ЛАК "Лёгкая прамысловасць"

ЛАК " Лясная прамысловасць"

ЛАК "Хімічная прамысловасць"

ЛАК "Машынабудаванне"

ЛАК "Энергетыка"

ЛАК "Прыродныя рэсурсы"

ЛАК "Металургія"

ЛАК "Транспарт"

ЛАК "Размещение населения"

ЛАК "Рассы"

ЛАК "Сельская гаспадарка"


 
Министерство образования республики Беларусь adu Академия последипломного образования Гомельский городской исполнительный комитет Гомельский областной институт развития образования Белорусский Государственный Университет Транспорта Отдел образования, спорта и туризма Гомельского горисполкома Управление образования Гомельского облисполкома Могилевский институт МВД Республики Беларусь


Создание и продвижение сайтов