Упраўленне адукацыі Гомельскага гарвыканкама
Дзяржаўная ўстанова адукацыі
«Гімназія № 36 г. Гомеля імя І. Мележа»

246029, вул. Бр. Лізюковых, 16.

Тэл./факс: прыёмная 23-13-17  

Е-mail: bsg36@mail.gomel.byКарысныя спасылкі


Наш гонар
http://bsg36.gorodgomel.by/images/stories/-%20%20%20001.jpg

http://bsg36.gorodgomel.by/images/stories/-%20%20%20001.jpg

PreviousNext

Квітнейце пад крылом бусліным, мова, Радзіма, народ...

ПЕРАЛІК АДМІНІСТРАЦЫЙНЫХ ПРАЦЭДУР,

якія ажыццяўляюцца ў дзяржаўнай установе адукацыі “Гімназія № 36 г. Гомеля імя і.Мележа”

№, назва адміністрацыйнай працэдуры

Пералік дакументаў, якія прадастаўляюцца грамадзянамі для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

Памер аплаты, якая бярэцца за ажыццяўленне адміснітрацыйнай працэдуры

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

Тэрмін дзеяння даведкі, іншых дакументаў, якія выдаюцца пры ажыццяўленіі адміністрацыйнай працэдуры

Прозвішча, імя, імя па бацьку, месца знаходжання асобы, адказнай за ажыццяўленне адміністрацыйнай працэдуры

2.1. Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі


бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

Сядая Таццяна Валер’еўна, інспектар па кадрах

каб. 1-13

2.2. Выдача даведкі аб месцы працы, службы і займаемай пасадзе


бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

Сядая Таццяна Валер’еўна, інспектар па кадрах

каб. 1-13

2.3. Выдача даведкі аб перыядзе працы, службы


бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

Сядая Таццяна Валер’еўна, інспектар па кадрах

каб. 1-13

2.4. Выдача даведкі аб памеры зарабатнай платы (грашовага забеспячэння)бясплатна

дзён з дня звароту

бестэрмінова

Сядая Таццяна Валер’еўна, інспектар па кадрах

каб. 1-13

2.5. Прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах

Пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу, лісток непрацаздольнасці.

бясплатна

10 дзён

з дня звароту

на тэрмін, які пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

Сядая Таццяна Валер’еўна, інспектар па кадрах

каб. 1-13

2.6. Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці

Заява, пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу, даведка аб нараджэнні дзіцяці – у выпадку, калі дзіцяці нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь, пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці – у выпадку, калі дзіцяці нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь, пасведжанне аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэйшых за 18 гадоў (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей), копія рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) (далей – усынаўленне) – для сем’яў, якія ўсынавілі (удачарылі) (далей - усынавiлi) дзяцей, выпіскі, (копіі) працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў / удачарыцеляў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, – для няпоўных сем’яў.

бясплатна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

аднаразова

Сядая Таццяна Валер’еўна, інспектар па кадрах

каб. 1-13

2.8. Прызначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці

Заява, пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу, заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі;

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак заяўніка і мужа заяўніка або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, – у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі, копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, для няпоўных сем’яў.

бясплатна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

аднаразова

Сядая Таццяна Валер’еўна, інспектар па кадрах

каб. 1-13

2.9. Прызначэнне дапамогі па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3-х гадоў

Заява, пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу, пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такога пасведчання), копія рашэння суда аб усынаўленні – для сем’яў, якія ўсынавілі дзяцей, выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў, апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, – у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі;

даведка аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам;

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, для няпоўных сем’яў;

даведка аб выхадзе на працу, службу, вучобу да заканчэння водпуску па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3-х гадоў і спыненні выплаты дапамогі – пры афармленні водпуску па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3-х гадоў іншым членам сям’і;

пасведчанне дзіцяці-інваліда альбо заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі – для сем’яў, якія выхоўваюць дзіця-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў;

пасведчанне аб заключэнні шлюбу, копія рашэння суда аб устанаўленнi бацькоўства – для сем’яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу, іншых ваеннаабавязаных асоб;

пасведчанне пацярпелага ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, іншых радыяцыйных аварый – для грамадзян, якія пастаянна (пераважна) пражываюць на тэрыторыі радыеактыўнага забруджвання ў зоне наступнага адсялення і ў зоне з правам на адсяленне.

бясплатна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

да дня  дасягнення дзіцём 3-гадовага ўзросту

Сядая Таццяна Валер’еўна, інспектар па кадрах

каб. 1-13

2.12. Прызначэнне дапамогі на дзяцей, старэйшых за 3 гады

Заява, пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу, пасведчанне аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такіх пасведчанняў);

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, для няпоўных сем’яў;

копія рашэння суда аб усынаўленні – для сем’яў, якія ўсынавілі дзяцей;

даведка аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам (на дзяцей, старэйшых за 14 гадоў прадастаўляецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года);

звесткi аб атрыманых даходах (іх адсутнасці) кожнага члена сям'і за год, які папярэднічае году звароту;

пасведчанне дзіцяці-інваліда альбо заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі – для сем’яў, якія выхоўваюць дзіця-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў;

даведка аб утрыманні аліментаў і іх памеры;

даведка аб прызыве на тэрміновую ваенную службу, для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу;

пасведчанне інваліда – для аднаго з бацькоў у няпоўнай сям’і, якому ўстаноўлена інваліднасць І або ІІ групы;

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў, апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць;

пасведчанне аб заключэнні шлюбу, копія рашэння суда аб устанаўленнi бацькоўства – для сем’яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу, іншых ваеннаабавязаных асоб.

бясплатна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

па 31 ліпеня або па 31 снежня каляндарнага года, у якім прызначана дапамога, альбо па дзень дасягнення дзіцем 16-, 18-гадовага ўзросту

Сядая Таццяна Валер’еўна, інспектар па кадрах

каб. 1-13

2.13. Прызначэнне дапамогі па догляду за хворым дзіцём ва ўзросце да 14 гадоў

Лісток непрацаздольнасці

бясплатна

10 дзён

з дня звароту

на тэрмін, які пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

Сядая Таццяна Валер’еўна, інспектар па кадрах

каб. 1-13

2.14. Прызначэнне дапамогі па доглядзе за дзіцяці ва ўзросце да 3-х гадоў і дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці або іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе догляд дзіцяці

Лісток непрацаздольнасці

бясплатна

10 дзён

з дня звароту

на тэрмін, які пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

Сядая Таццяна Валер’еўна, інспектар па кадрах

каб. 1-13

2.16. Прызначэнне дапамогі пры санаторна-курортным лячэнні дзіцяці-інваліда

Лісток непрацаздольнасці

бясплатна

10 дзён

з дня звароту

на тэрмін, які пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

Сядая Таццяна Валер’еўна, інспектар па кадрах

каб. 1-13

2.18. Выдача даведкі аб памеры прызначанай дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты

Пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

Сядая Таццяна Валер’еўна, інспектар па кадрах

каб. 1-13

2.19. Выдача даведкі аб выхадзе на працу, службу да заканчэння адпачынку па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3-х гадоў і спыненні выплаты дапамогі
бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

Сядая Таццяна Валер’еўна, інспектар па кадрах

каб. 1-13

2.20. Выдача даведкі аб утрыманні аліментаў і іх памеры

Пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

Сядая Таццяна Валер’еўна, інспектар па кадрах

каб. 1-13

2.24. Выдача даведкі аб адсутнасці забеспячэння дзіцяці ў бягучым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем


бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

Цыбізава Дар’я Анатольеўна, сакратар

каб. 2-22

2.25. Выдача даведкі аб знаходжанні ў адпачынку па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3-х гадоўбясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

Сядая Таццяна Валер’еўна, інспектар па кадрах

каб. 1-13

2.29. Выдача даведкі аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

Пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

бясплатна

3 дні з дня звароту

бестэрмінова

Сядая Таццяна Валер’еўна, інспектар па кадрах

каб. 1-13

6.1. Выдача дублікатаў:


6.1.1. дакумента аб адукацыі:


пасведчання аб агульнай базавай адукацыі

Заява з указаннем прычын страты дакумента або прывядзення яго ў непрыдатнасць, пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу, які прыйшоў у непрыдатнасць дакумент – у выпадку, калі дакумент прыйшоў у непрыдатнасць, дакумент, які пацвярджае ўнясенне платы.

0,1 базавай велічыні

15 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку збору дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

бестэрмінова

Цыбізава Дар’я Анатольеўна, сакратар

каб. 2-22

атэстата аб агульнай сярэдняй адукацыі

Заява з указаннем прычын страты дакумента або прывядзення яго ў непрыдатнасць, пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу, дакумент якой прыйшоў у нягоднасць – у выпадку, калі дакумент прыйшоў у непрыдатнасць, дакумент, які пацвярджае ўнясенне платы.

0,1 базавай велічыні

15 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку збору дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

бестэрмінова

Цыбізава Дар’я Анатольеўна, сакратар

каб. 2-22

6.2. Выдача ў сувязі са змяненнем палавой прыналежнасці:


дакумента аб адукацыі і дадатка да яго (пры яго наяўнасці)

Заява, пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу, якой раней выдадзены дакумент, пасведчанне аб змене імя, дакумент, які пацвярджае ўнясенне платы

0,1 базавай велічыні за пасведчанне аб агульнай базавай адукацыі, атэстат аб агульнай сярэдняй адукацыі

15 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку збору дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

бестэрмінова

Цыбізава Дар’я Анатольеўна, сакратар

каб. 2-22

6.3. Выдача даведкі аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам або выхаванцам установы адукацыі (з указаннем іншых неабходных звестак, якімі распалагае ўстанова адукацыі, арганізацыя, якая рэалізуе адукацыйныя праграмы паслявузаўскай адукацыі, іншая арганізацыя, індывідуальны прадпрымальнік, якім у адпаведнасці з заканадаўствам прадастаўлена права ажыццяўляць адукацыйную дзейнасць

Заява

бясплатна

1 дзень з дня звароту

з 1 верасня альбо з даты падачы заявы (у выпадку падачы заявы пасля 1 верасня) па 31 жніўня – для навучэнцаў, якія атрымліваюць сярэднюю спецыяльную адукацыю

Цыбізава Дар’я Анатольеўна, сакратар

каб. 2-22


 
Министерство образования республики Беларусь adu Академия последипломного образования Гомельский городской исполнительный комитет Гомельский областной институт развития образования Белорусский Государственный Университет Транспорта Отдел образования, спорта и туризма Гомельского горисполкома Управление образования Гомельского облисполкома Могилевский институт МВД Республики Беларусь


Создание и продвижение сайтов